Hotarari adoptate 2008HOTARARE nr.305 privind rectificarea bugetului general al judetului Alba, a bugetului propriu al judetului Alba si a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2008 2008-12-30
HOTARARE NR.304 privind modificarea Hotararii nr.3/2008 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pe unitati administrativ-teritoriale pentru finantarea cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale, in anul 2008, cu modificarile si completarile ulterioare 2008-12-30
HOTARARE NR.303 privind aprobarea Avizului nr. 45 emis de Comisia tehnica judeteana de amenajare a teritoriului, urbanism si lucrari publice pentru documentatia : Plan urbanistic zonal: Dezvoltare zona industriala Transavia (in incinta), sat Oiejdea, comuna Galda de Jos 2008-12-30
HOTARARE nr.302 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate, pentru obiectivul Reabilitare subsol - Lucrari de drenare a infiltratiilor de apa la Muzeul National al Unirii 2008-12-30
HOTARARE nr.301 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate si a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul : ,,Pod pe DJ 142 K: Cetatea de Balta (DJ 142B) –Tatarlaua –Craciunelul de Sus –Faget –Tauni- Valea Lunga (DN 14B) , km 13+000’’ 2008-12-30
HOTARARE nr.300 privind aprobarea Actului Aditional la Acordul de participare dintre Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului Alba , serviciul public de asistenta sociala din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia si Filantropia ortodoxa Alba Iulia si asigurarea sustenabilitatii proiectului Centrul social de urgenta Alba 2008-12-30
HOTARARE nr.299 privind aprobarea Actului Aditional nr.1 la Acordul de Asociere dintre Consiliul local Teius, Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului Alba si Asociatia Maris 2008-12-30
HOTARARE nr.298 privind aprobarea Conventiei de cooperare intre Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului Alba si Manastirea Ramet pentru infiintarea Complexului de Servicii Sociale Rimet 2008-12-30
HOTARARE nr.297 cu privire la aprobarea preturilor si tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apa potabila, distributie apa potabila si canalizare de catre S.C. APA - CTTA S.A. Alba din sursa rau Sebes cu data de 1 ianuarie 2009 2008-12-30
HOTARARE nr. 296 privind modificarea si completarea Hotararii nr.3/2008 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pe unitati administrativ-teritoriale pentru finantarea cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale, in anul 2008, cu modificarile si completarile ulterioare 2008-12-22
HOTARARE nr.295 privind modificarea Hotararii nr.11/2008 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraselor si municipiilor din judetul Alba pe anul 2008, cu modificarile si completarile ulterioare 2008-12-22
HOTARARE nr.294 privind modificarea si completarea Hotararii nr. 12/2008 privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a cotei defalcate din impozitul pe venit pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala precum si pentru proiectele de infrastructura care necesita cofinantare locala, pe anul 2008, cu modificarile si completarile ulterioare 2008-12-22
HOTARARE nr.293 privind rectificarea bugetului general al judetului Alba, a bugetului propriu al judetului Alba, a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, a fondurilor externe nerambursabile si a bugetului veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local pe anul 2008 2008-12-22
HOTARARE nr.292 privind aprobarea proiectului PRESERVE- Peer Reviewsfor Sustainable Eco-Regions viaEurope (Program de Evaluare Reciproca pentru Eco- Regiuni Sustenabile in Europa), si a cheltuielilor legate de proiect in cadrul Programului INTERREG WC 2008-12-22
HOTARARE nr. 291 privind aprobarea proiectului ACT- Actiuni de Cooperare Teritoriala. Initiative de dezvoltare locala integrata pentru administratiile publice in judetul Alba" si a cheltuielilor legate de proiect in cadrul Programului Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative 2007-2013 (PO DCA), Axa prioritara l imbunatatiri de structura si proces ale managementului ciclului de politici publice", Domeniul major de interventie imbunatatirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ" 2008-12-22
HOTARARE nr.290 privind aprobarea proiectului Reabilitarea si dezvoltarea infrastructurii generale si de turism in arealul turistic Marginimea Sibiului – Valea Sebesului (judetele Sibiu si Alba), Modernizarea drumului de interes turistic DJ 106 E pe tronsonul Jina – Sugag/Valea Sebesului / DN 67 C actualizat, a cheltuielilor legate de proiect si a Acordului de parteneriat incheiat intre Consiliul judetean Alba, in calitate de partener si Consiliul judetean Sibiu, in calitate de leader proiect, in vederea implementarii acestuia 2008-12-22
HOTARARE nr.289 privind alocarea sumei de 200.000 lei reprezentand majorarea cotizatiei Consiliului judetean Alba catre Asociatia Fotbal Club Unirea-1924, pe anul 2008 2008-12-22
HOTARARE nr. 288 privind acordarea de sprijin financiar Arhiepiscopiei Ortodoxe Romane Alba Iulia 2008-12-22
HOTARARE nr. 287 privind modificarea Hotararii Consiliului judetean Alba nr. 214/2008 privind aprobarea Conventiei de cooperare in vederea realizarii Proiectului de interes public judetean OPERATIONALIZAREA CENTRULUI JUDETEAN DE COORDONARE SI CONDUCERE A INTERVENTIEI IN SITUATII DE URGENTA incheiata intre Consiliul judetean Alba si Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Unirea al judetului Alba 2008-12-22
HOTARARE nr. 286 privind aprobarea Conventiei de cooperare intre Consiliul judetean Alba si Asociatia Alba-AFRODA 2008-12-22
HOTARARE nr.285 privind respingerea plangerii prealabile formulata de Minth Michael si Minth Ecaterina impotriva unor hotarari ale Consiliului judetean Alba referitoare la cuprinderea in domeniul public al judetului Alba a imobilului situat in satul Garbova, str. Ion Creanga, nr. 497, judetul Alba 2008-12-22
HOTARARE nr.284 privind respingerea plangerii prealabile formulata de doamna Puscas Nicoleta Claudia pentru acordarea unor drepturi salariale 2008-12-22
HOTARARE nr.283 privind aprobarea cuprinderii in Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al judetului Alba, a imobilului situat administrativ in municipiul Alba Iulia, str. Andrei Muresanu nr. 3, judetul Alba si transmiterii dreptului de administrare Teatrului de papusi Prichindel Alba Iulia, asupra acestuia 2008-12-22
HOTARARE nr.282 privind modificarea Hotararii Consiliului judetean Alba nr. 211/2008 pentru aprobarea documentatiei cadastrale de intabulare si dezmembrare/dezlipire a imobilului situat administrativ in satul Sincrai, str. Andrei Muresanu nr. 100, municipiul Aiud, proprietate publica a judetului Alba 2008-12-22
HOTARARE nr.281 privind modificarea si completarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al Consiliului judetean Alba 2008-12-22
HOTARARE nr.280 privind reorganizarea Comisiei sanatate si protectie sociala a Consiliului judetean Alba 2008-12-22
HOTARARE nr.279 privind validarea unui mandat de consilier judetean 2008-12-22
HOTARARE nr.278 privind incetarea, de drept, a mandatului de consilier judetean al domnului Popa Romul 2008-12-22
HOTARARE nr. 277 privind aprobarea solicitarii de trecere din domeniul public al Statului Roman si administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative in domeniul public al judetului Alba si administrarea Consiliului judetean Alba a imobilelor situate administrativ in Alba Iulia, str. Mihai Viteazu nr.2, judetul Alba 2008-12-12
HOTARARE nr. 276 privind modificarea si completarea Hotararii nr.3/2008 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pe unitati administrativ-teritoriale pentru finantarea cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale, in anul 2008, cu modificarile si completarile ulterioare 2008-12-12
HOTARARE nr.275 privind rectificarea bugetului general al judetului Alba, a bugetului propriu al judetului Alba si a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, pe anul 2008 2008-12-12
HOTARARE nr.274 privind aprobarea Acordului colectiv de munca si a Contractului colectiv de munca incheiate cu salariatii din aparatul de specialitate al Consiliului judetean Alba 2008-12-12
HOTARARE nr.273 privind aprobarea eliberarii Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului situat in municipiul Blaj str. Iuliu Maniu f.n., aflat in patrimoniul S.C. Ardealul Com S.A 2008-12-12
HOTARARE nr.272 privind aprobarea Avizului nr. 43 emis de Comisia tehnica judeteana de amenajare a teritoriului, urbanism si lucrari publice pentru documentatia: Plan urbanistic zonal : CONSTRUIRE HALE PENTRU DEPOZITARE PRODUSE INDUSTRIALE, comuna Sintimbru, judetul Alba 2008-12-12
HOTARARE nr.271 privind modificarea si completarea Hotararii nr.3/2008 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pe unitati administrativ-teritoriale pentru finantarea cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale, in anul 2008, cu modificarile si completarile ulterioare 2008-11-28
HOTARARE nr.270 privind rectificarea bugetului general al judetului Alba si a bugetului propriu al judetului Alba, pe anul 2008 2008-11-28
HOTARARE nr.269 privind suportarea din bugetul propriu al Consiliului judetean Alba, trecerea pe cheltuieli si plata catre S.C. MOVA S.R.L. Alba Iulia a contravalorii lucrarilor de asfaltare efectuate pe DJ 142K 2008-11-28
HOTARARE nr.268 privind aprobarea Protocolului de colaborare intre Centrul International Antidrog si pentru Drepturile Omului – CIADO, Asociatia Nationala a Caselor de Cultura ale Sindicatelor din Romania – ANCCSR si Consiliul judetean Alba 2008-11-28
HOTARARE nr.267 privind aprobarea cuprinderii in Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al judetului Alba, a unor imobile achizitionate prin proiecte cu finantare externa si transmiterii dreptului de administrare Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului Alba, asupra acestora 2008-11-28
HOTARARE nr.266 privind incuviintarea cererii ce se va adresa Consiliului local al comunei Galda de Jos, judetul Alba, in vederea trecerii unei parcele de teren din proprietatea publica a comunei Galda de Jos in proprietatea publica a judetului Alba 2008-11-28
HOTARARE nr.265 privind aprobarea inchirierii de catre Spitalul judetean de urgenta Alba Iulia, a bunului-spatiu in suprafata totala de 25 mp, in curtea imobilului situat administrativ in municipiul Alba Iulia, B-dul. Revolutiei nr. 23, judetul Alba, in care acesta isi are sediul 2008-11-28
HOTARARE nr.264 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice al aparatului de specialitate si al serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului judetean Alba pe anul 2009 2008-11-28
HOTARARE nr.263 privind reoganizarea Comisiei de stabilire si evaluare a terenurilor aflate in patrimoniul S.C. Ardealul Com S.A., cu sediul in municipiul Blaj, str. Republicii nr. 8 2008-11-28
HOTARARE nr.262 privind aprobarea avizelor emise de Comisia tehnica judeteana de amenajare a teritoriului, urbanism si lucrari publice pentru documentatiile: Plan urbanistic zonal : PARC EOLIAN IN ZONA CURCUBATA MICA DIN MUNTII BIHOR, comuna Avram Iancu, judetul Alba si Plan urbanistic zonal : PARC EOLIAN IN ZONELE TERSTEORA, DIVAIA – ROTUNDU, LESPEZI, comuna Avram Iancu, judetul Alba 2008-11-28
HOTARARE nr.261 privind cuprinderea unui bun in Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al judetului Alba si aprobarea concesionarii catre S.C.APA–CTTA S.A 2008-11-28
HOTARARE nr.260 privind cuprinderea imobilului ’’Cladire Primaria veche ’’situat administrativ in satul Deal, str.Principala nr.232, comuna Cilnic, judetul Alba, in inventarul bunurilor care apartin domeniului public al judetului Alba 2008-11-28
HOTARARE nr.259 privind retragerea Consiliului judetean Alba din Uniunea Nationala a Consiliilor Judetene din Romania 2008-11-28
HOTARARE nr.258 privind aprobarea solicitarii de trecere din domeniul public al Statului Roman si administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative in domeniul public al judetului Alba si administrarea Consiliului judetean Alba a imobilelor situate administrativ in Alba Iulia, str. Mihai Viteazu nr.2, judetul Alba 2008-11-14
HOTARARE nr. 257 cu privire la modificarea Hotaririi nr.56/2008 a Consiliului judetean Alba privind repartizarea subventiilor si a altor surse de la bugetul de stat catre bugetele locale ale unitatilor administrativ teritoriale, pe anul 2008 2008-10-31
HOTARARE nr. 256 privind rectificarea bugetului general al judetului Alba, a bugetului propriu al judetului Alba, a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, a bugetului fondurilor externe nerambursabile si a bugetului veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului pe anul 2008 2008-10-31
HOTARARE nr. 255 privind modificarea Hotararii nr.11/2008 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraselor si municipiilor din judetul Alba pe anul 2008, cu modificarile si completarile ulterioare 2008-10-31
HOTARARE nr. 254 privind modificarea si completarea Hotararii nr. 12/2008 privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a cotei defalcate din impozitul pe venit pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala precum si pentru proiectele de infrastructura care necesita cofinantare locala, pe anul 2008, cu modificarile si completarile ulterioare 2008-10-31
HOTARARE nr.253 privind modificarea si completarea Hotararii nr.3/2008 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pe unitati administrativ-teritoriale pentru finantarea cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale, in anul 2008 2008-10-31
HOTARARE nr.252 privind aprobarea Acordului de Parteneriat in vederea implementarii proiectului cultural Tabara de Arte - Noslac 2008-10-31
HOTARARE nr.251 privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului Alba, Asociatia Filantropia Ortodoxa Alba Iulia, Consiliul local Bistra si Asociatia ECOTURBISTRA pentru realizarea proiectului Serviciu social de ingrijire la domiciliu a persoanelor varstnice –Bistra 2008-10-31
HOTARARE nr.250 privind modificarea si completarea componentei Comitetului judetean de analiza a problemelor persoanelor cu handicap, de pe langa Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului Alba 2008-10-31
HOTARARE nr.249 privind aprobarea transmiterii imobilului Constructii si teren aferent in care a functionat Centrul de plasament Obreja, situat administrativ in satul Obreja nr. 190, comuna Mihalt, din domeniul privat al judetului Alba si din administrarea Consiliului judetean Alba in domeniul privat al comunei Mihalt si in administrarea Consiliului local al comunei Mihalt 2008-10-31
HOTARARE nr.248 privind aprobarea achizitionarii imobilului Constructii in care isi are sediul Teatrul de papusi Prichindel Alba Iulia si terenul aferent, situat administrativ in municipiul Alba Iulia, str. Andrei Muresanu, nr. 3, restituit ca urmare a punerii in aplicare a Deciziei nr. 1778/2008 a Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania 2008-10-31
HOTARARE nr.247 privind rectificarea bugetului general al judetului Alba, a bugetului propriu al judetului Alba, a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii si a bugetului creditelor interne si externe pe anul 2008 2008-10-30
HOTARARE nr.246 privind modificarea Hotararii Consiliului judetean Alba nr.48/2006 privind aprobarea sporurilor la salariul de baza si a concediului de odihna suplimentar personalului din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Alba 2008-10-30
HOTARARE nr.245 privind modificarea organigramei si a statului de functii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Alba 2008-10-30
HOTARARE nr.244 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate, pentru obiectivul : Reabilitarea infrastructurii de transport pe drumul judetean DJ 750 C : Salciua de Sus- Dealul Caselor- Valea Larga-Ponor-Ramet-Valea Manastirii-Geoagiu de Sus-Stremt-Teius, tr.I, km.35+530-km.42+300 2008-10-30
HOTARARE nr.243 privind modificarea statului de functii al Centrului de cultura Augustin Bena Alba 2008-10-30
HOTARARE nr. 242 privind modificarea Anexei la HOTARAREa Consiliului judetean Alba nr.206/28.08.2008 2008-10-30
HOTARARE nr.241 pentru completarea Hotararii Consiliului judetean Alba nr.233/ 2008 privind validarea desemnarii nominala a membrilor Autoritatii Teritoriala de Ordine Publica Alba 2008-10-30
HOTARARE nr.240 privind constituirea Grupului de monitorizare a Planului judetean de gestionare a deseurilor – judetul Alba 2008-10-30
HOTARARE nr.239 privind aprobarea Studiului de fezabilitate Reabilitare sit Parcul Industrial Cugir 2008-10-30
HOTARARE nr.238 privind aprobarea efectuarii unui schimb de terenuri intre Consiliul judetean Alba si Consiliul local al municipiului Alba Iulia 2008-10-30
HOTARARE nr.237 privind aprobarea inchirierii unei suprafete de teren de 8 mp din incinta imobilului situat administrativ in municipiul Alba Iulia, str. Alexandru cel Bun (Energiei) nr.13, proprietate publica a judetului Alba 2008-10-30
HOTARARE nr.236 privind aprobarea darii in administrare Centrului scolar de recuperare Abrud a unor bunuri imobile situate administrativ in orasul Abrud str. Republicii nr. 2-4, proprietate publica a judetului Alba 2008-10-30
HOTARAREnr.235 privind insusirea documentatiei tehnice cadastrale pentru intabularea dreptului de proprietate publica a judetului Alba si a dreptului de administrare al Consiliului judetean Alba, asupra imobilului situat administrativ in municipiul Alba Iulia, B-dul. Regele Carol I nr. 39, judetul Alba 2008-10-30
HOTARARE nr.234 privind completarea statului de functii al Centrului scolar de recuperare Abrud 2008-10-30
HOTARARE nr.233 privind validarea desemnarii nominale a membrilor Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Alba 2008-09-30
HOTARARE nr.232 privind aprobarea utilizarii Fondului de Intretinere, Inlocuire si Dezvoltare, de catre S.C. APA CTTA S.A. in anul 2008 2008-09-30
HOTARARE nr.231 privind stabilirea cotizatiei Consiliului Judetean Alba pentru Asociatia Rugby Club Cugir, pe anul 2008 2008-09-30
HOTARARE nr.230 privind acordarea unui sprijin financiar Arhiepiscopiei Ortodoxe Romane Alba Iulia 2008-09-30
HOTARARE nr.229 privind modificarea si completarea Hotararii nr. 12/2008 privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a cotei defalcate din impozitul pe venit pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala precum si pentru proiectele de infrastructura care necesita cofinantare locala, pe anul 2008 2008-09-30
HOTARARE nr.228 privind rectificarea bugetului general al judetului Alba, a bugetului propriu al judetului Alba, a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, a bugetului fondurilor externe nerambursabile si a bugetului institutiilor publice finantate integral din venituri proprii pe anul 2008 2008-09-30
HOTARARE nr.227 privind aprobarea consumului lunar de carburant pentru autoutilitara AB 30 CJA din parcul auto al Consiliului Judetean Alba 2008-09-30
HOTARARE nr. 226 privind aprobarea Procedurii de evaluare a proiectelor de investitii, in cadrul Programului Electrificare 2007-2009 2008-09-30
HOTARARE nr.225 privind aprobarea garantarii imprumutului bancar ce se va contracta de Societatea comerciala Parcul Industrial Cugir S.A 2008-09-30
HOTARARE nr.224 privind aprobarea Conventiei de parteneriat incheiata intre Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului Alba si Asociatia Filantropia ortodoxa Alba Iulia pentru infiintarea Serviciului socio - medical de ingrijire la domiciliu a persoanelor varstnice Rosia de Secas 2008-09-30
HOTARARE nr.223 privind aprobarea Acordului de parteneriat incheiat intre Organizatia pentru copii si adulti cu nevoi speciale TREBUIE Sebes, Serviciul public de asistenta sociala Sebes si Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului Alba, pentru Proiectul: Construire centru de ingrijire persoane cu handicap 2008-09-30
HOTARARE nr.222 privind modificarea si completarea organigramei, statului de functii si Regulamentului de organizare si functionare a Centrului de cultura Augustin Bena Alba 2008-09-30
HOTARARE nr.221 privind completarea statului de functii al Centrului scolar pentru educatie incluziva Alba Iulia 2008-09-30
HOTARARE nr.220 privind modificarea si completarea organigramei si a statului de functii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Alba 2008-09-30
HOTARARE nr.219 privind aprobarea Planului operativ de actiune privind prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor judetene in perioada de iarna 2008 – 2009 2008-09-30
HOTARARE nr.218 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate, pentru obiectivul : Reabilitare sistem rutier pe DJ 704: DN7 (Sibot)- Vinerea-Cugir-Sureanu-Prigoana-Valea Mare-DN67C, km 17+600 – km 75+950- sector II km 46+700- km 75+950 2008-09-30
HOTARARE nr.217 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate, pentru obiectivul : Reabilitare sistem rutier pe DJ 704: DN7 (Sibot)- Vinerea-Cugir-Sureanu-Prigoana-Valea Mare-DN67C, km 17+600 – km 75+950- sector I km 17+600- km 46+700 2008-09-30
HOTARARE nr.216 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate Modernizare Spital de urgenta Alba Iulia, judetul Alba 2008-09-30
HOTARARE nr.215 privind aprobarea avizului emis de Comisia tehnica judeteana de amenajare a teritoriului, urbanism si lucrari publice pentru documentatia : Plan urbanistic zonal : PARC SOLAR FOTOVOLTAIC, sat Pianu de Jos, comuna Pianu, jud. Alba 2008-09-30
HOTARARE nr.214 privind aprobarea Conventiei de cooperare in vederea realizarii Proiectului de interes public judetean OPERATIONALIZAREA CENTRULUI JUDETEAN DE COORDONARE SI CONDUCERE A INTERVENTIEI IN SITUATII DE URGENTA intre Consiliul judetean Alba si Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Unirea al judetului Alba 2008-09-30
HOTARARE nr.213 privind punerea in aplicare a Deciziei nr. 1778/2008 emisa de Comisia speciala de retrocedare a unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania 2008-09-30
HOTARARE nr.212 privind incuviintarea cererii ce se va adresa Consiliului local al municipiului Alba Iulia cu privire la transmiterea unui bun imobil-teren din domeniul privat al municipiului Alba Iulia si din administrarea Consiliului local al municipiului Alba Iulia in domeniul privat al judetului Alba si in administrarea Consiliului judetean Alba 2008-09-30
HOTARARE NR. 211 privind aprobarea documentatiei cadastrale de intabulare si dezmembrare/dezlipire a imobilului situat administrativ in satul Sincrai, str. Andrei Muresanu nr. 100, municipiul Aiud, proprietate publica a judetului Alba 2008-09-30
HOTARARE nr.210 cu privire la modificarea Hotaririi nr.56/2008 a Consiliului judetean Alba privind repartizarea subventiilor si a altor surse de la bugetul de stat catre bugetele locale ale unitatilor administrativ teritoriale, pe anul 2008 2008-08-29
HOTARARE nr.209 privind acordarea unui ajutor financiar Consiliului judetean Suceava pentru inlaturarea efectelor calamitatilor naturale din luna iulie 2008 2008-08-29
HOTARARE nr.208 privind rectificarea bugetului general al judetului Alba, a bugetului propriu al judetului Alba, a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2008 2008-08-29
HOTARARE nr.207 privind modificarea Comisiei de evaluare si selectie a lucrarilor din categoria culturii scrise 2008-08-29
HOTARARE nr.206 privind aprobarea Programului cursurilor Serviciului de formare continua Scoala de arte si mestesuguri din cadrul Centrului de cultura Augustin Bena Alba, pentru anul 2008-2009 2008-08-29
HOTARARE nr.205 privind aprobarea proiectului Development for quality culture (Dezvoltare prin cultura de calitate) - Programul de finantare in cadrul Mecanismului Financiar al Spatiului Economic European (SEE) 2008-08-29
HOTARARE nr.204 privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie asupra cladirii in care functioneaza Centrul Scolar pentru educatie incluziva Alba Iulia, judetul Alba 2008-08-29
HOTARARE nr.203 privind aprobarea avizului unic emis de Comisia tehnica judeteana de amenajare a teritoriului, urbanism si lucrari publice pentru documentatia :Plan urbanistic zonal : Construire pensiune agroturistica, extravilan Sona, judetul Alba 2008-08-29
HOTARARE nr.202 privind aprobarea avizului unic emis de Comisia tehnica judeteana de amenajare a teritoriului, urbanism si lucrari publice pentru documentatia : Plan urbanistic zonal : Construire hala pentru productie polistiren si depozit, extravilan Vintu de Jos, judetul Alba 2008-08-29
HOTARARE nr.201 privind aprobarea avizului unic emis de Comisia tehnica judeteana de amenajare a teritoriului, urbanism si lucrari publice pentru documentatia:Plan urbanistic zonal: Construire locuinte, intravilan Abrud, judetul Alba 2008-08-29
HOTARARE nr.200 privind desemnarea reprezentantului Consiliului judetean Alba in Comitetul de coordonare al centrelor de permanenta pentru asigurarea continuitatii asistentei medicale primare 2008-08-29
HOTARARE nr.199 privind modificarea organigramei si a statului de functii ale Directiei publice comunitare de evidenta a persoanelor Alba 2008-08-29
HOTARARE nr.198 privind modificarea si completarea organigramei si a statului de functii ale Centrului de cultura Augustin Bena Alba 2008-08-29
HOTARARE nr.197 privind modificarea si completarea organigramei si a statului de functii ale Bibliotecii judetene Lucian Blaga Alba 2008-08-29
HOTARARE nr.196 privind modificarea organigramei si statului de functii ale Teatrului de papusi Prichindel Alba Iulia 2008-08-29
HOTARARE nr.195 privind modificarea si completarea organigramei si a statului de functii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Alba 2008-08-29
HOTARARE nr.194 privind modificarea si completarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al Consiliului judetean Alba 2008-08-29
HOTARARE nr.193 privind emiterea unui acord de vecinatate 2008-08-29
HOTARARE nr.192 privind aprobarea Planului judetean de gestionare a deseurilor – judetul Alba 2008-08-29
HOTARARE nr.191 privind insusirea propunerii de marca Alba Transilvana pentru Targul de carte organizat in cadrul Festivalului International Lucian Blaga 2008-08-29
HOTARARE nr.190 privind aprobarea Intelegerii de proiect intre Consiliul judetean Alba si Societatea Germana pentru Cooperare Tehnica – GTZ pentru realizarea Proiectului Identificarea si promovarea potentialului de energie regenerabila in judetul Alba 2008-08-29
HOTARARE nr.189 privind aprobarea Actului aditional nr.1 la Acordul de parteneriat incheiat intre Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului Alba, Serviciul public de asistenta sociala Alba Iulia , Asociatia pentru consiliere si asistenta specializata ACAS Alba Iulia pentru sustinerea activitatii din cadrul Centrului rezidential pentru copii cu dizabilitati multiple Alba 2008-08-29
HOTARARE nr.188 privind aprobarea proiectului Perfectionarea personalului care lucreaza in serviciile de protectie a copilului" initiat de Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului Alba in parteneriat cui Asociatia Filantropia ortodoxa Alba Iulia in vederea participarii la licitatia de proiecte in cadrul Programului de interes National PIN4 2008-08-29
HOTARARE nr.187 privind aprobarea Acordului de asociere intre Consiliul judetean si Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia in vederea organizarii Adunarii Generale a Facultatilor Economice din Romania (AFER), Alba Iulia, 27 noiembrie 2008 si a Conferintei stiintifice internationale Provocari ale economiei contemporane bazate pe cunoastere Alba Iulia, 28-29 noiembrie 2008 2008-08-29
HOTARARE nr.186 privind aprobarea propunerii de modificare a incadrarii unui tronson din drumul comunal DC 82: DN1 – Miraslau – Cicau, de la km.0+000 la km.2+000, jud.Alba, din categoria functionala de drum comunal in categoria functionala de drum judetean 2008-07-31
HOTARARE nr.185 privind desemnarea reprezentantului Judetului Alba in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea comerciala PARC INDUSTRIAL BLAJ – ALBA S.A 2008-07-31
HOTARARE nr.184 privind desemnarea reprezentantului Judetului Alba in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea comerciala APA – CTTA S.A. 2008-07-31
HOTARARE NR.183 privind desemnarea unor reprezentanti ai Consiliului judetean Alba in Consiliul de administratie al Muzeului National al Unirii Alba Iulia 2008-07-31
HOTARARE NR.182 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului judetean Alba in Consiliul administrativ la Teatrul de papusi Prichindel Alba Iulia 2008-07-31
HOTARARE nr.181 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului judetean Alba in Comitetul director al Centrelor de ingrijire si asistenta Abrud, Girbova si al Centrului de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica Galda de Jos 2008-07-31
HOTARARE NR.180 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Alba in Comisia de evaluare a proiectelor de management pentru institutiile publice de cultura din subordine 2008-07-31
HOTARARE nr.179 privind desemnarea consilierilor judeteni care vor face parte din Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica Alba 2008-07-31
HOTARARE nr.178 privind reorganizarea Comisiei pentru omologarea partiilor de schi pentru agrement Alba 2008-07-31
HOTARARE nr.177 privind modificarea statului de functii al Centrului de cultura Augustin Bena Alba 2008-07-31
HOTARARE nr.176 privind modificarea Hotararii Consiliului judetean Alba nr.48/2006 privind aprobarea sporurilor la salariul de baza si a concediului de odihna suplimentar personalului din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Alba 2008-07-31
HOTARARE nr.175 privind aprobarea proiectului Valorificarea potentialului turistic si economic al Vaii Aiudului prin reabilitarea infrastructurii de transport pe DJ 107M, jud.Alba si a cheltuielilor legate de proiect in cadrul Programului Operational Regional 2007 – 2013, Axa prioritara 2 – Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale, Domeniul de interventie 2.1 – Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane – inclusiv constructia/reabilitarea soselelor de centura 2008-07-31
HOTARARE nr.174 privind aprobarea avizului unic emis de Comisia tehnica judeteana de amenajare a teritoriului, urbanism si lucrari publice pentru documentatia:Plan urbanistic zonal : Construire hala pentru confectii metalice si imprejmuire, sat Hapria, comuna Ciugud, judetul Alba 2008-07-31
HOTARARE nr.173 privind aprobarea avizului unic emis de Comisia tehnica judeteana de amenajare a teritoriului, urbanism si lucrari publice pentru documentatia:Plan urbanistic general oras Cimpeni, judetul Alba 2008-07-31
HOTARARE nr.172 privind aprobarea avizului unic emis de Comisia tehnica judeteana de amenajare a teritoriului, urbanism si lucrari publice pentru documentatia : Plan urbanistic general, plan de amenajare a teritoriului, regulament de urbanism si strategia de dezvoltare comuna Unirea, judetul Alba 2008-07-31
HOTARARE nr.171 pentru aprobarea documentatiei tehnice privind ezmembrarea/dezlipirea unei parcele de teren din imobilul situat administrativ in municipiul Aiud, str. Tribun Tudoran nr. 13, proprietate privata a judetului Alba 2008-07-31
HOTARARE nr.170 privind cuprinderea unor bunuri in Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al judetului Alba si aprobarea concesionarii acestora catre S.C. APA–CTTA S.A 2008-07-31
HOTARARE nr.169 privind modificarea Hotararii Consiliului judetean Alba nr.115/2006 privind asocierea Consiliului judetean Alba in vederea constituirii Asociatiei Tara Vinului 2008-07-31
HOTARARE nr.168 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului judetean Alba nr.144/2007 privind aprobarea participarii Judetului Alba, in calitate de membru fondator la constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Centrul Transilvaniei 2008-07-31
HOTARARE nr.167 privind insusirea propunerii de marca Cantec si joc pe Tirnave–Veta Biris 2008-07-31
HOTARARE nr.166 privind stabilirea de taxe locale si tarife datorate bugetului general al judetului Alba, in anul 2009 2008-07-31
HOTARARE nr.165 privind rectificarea bugetului general al judetului Alba, a bugetului propriu al judetului Alba, a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, a bugetului creditelor externe si interne si a bugetului veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local pe anul 2008 2008-07-31
HOTARARE nr.164 privind modificarea si completarea Hotararii nr.4/2008 privind constituirea si utilizarea fondului de rulment in anul 2008 2008-07-31
HOTARARE nr.163 privind modificarea Hotararii nr.11/2008 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraselor si municipiilor din judetul Alba pe anul 2008, cu completarile ulterioare 2008-07-31
HOTARARE nr.162 privind alocarea sumei de 500.000 lei reprezentand majorarea cotizatiei Consiliului Judetean Alba catre Asociatia Fotbal Club Unirea – 1924, pe anul 2008 2008-07-31
HOTARARE nr.161 privind aprobarea Actului aditional nr. 2 la Acordul de asociere cu Asociatia Judeteana de Fotbal Alba pentru acordarea unui sprijin financiar activitatilor din Campionatul Ligii a IV-a si a celui judetean 2008-07-31
HOTARARE nr.160 privind aprobarea Acordului de asociere intre Consiliul Judetean Alba si Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia in vederea organizarii Conferintei internationale de analiza complexa si subiecte asociate, Simpozionul Romano – Finlandez, editia a XI-a, Alba Iulia, 14-19 august 2008 2008-07-31
HOTARARE nr.159 privind aprobarea aderarii Consiliului judetean Alba la Asociatia judeteana a crescatorilor de bovine Alba 2008-07-31
HOTARARE nr.158 privind aprobarea aderarii Consiliului judetean Alba la Asociatia RUGBY CLUB CUGIR 2008-07-31
HOTARARE nr.157 privind modificarea si completarea Hotararii nr.103/2006 privind contractarea de catre Consiliul judetean Alba a unui credit obligatar si/sau bancar in valoare de 50 milioane RON, cu o maturitate de maximum 20 ani, cu modificarile si completarile ulterioare 2008-07-31
HOTARARE nr. 156 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului judetean Alba 2008-07-31
HOTARARE nr.155 privind reorganizarea Comisiei administratie publica locala, juridica, si ordine publica a Consiliului judetean Alba 2008-07-31
HOTARARE nr.154 privind validarea unui mandat de consilier judetean 2008-07-31
HOTARARE nr.153 privind incetarea, de drept, a mandatului de consilier judetean al domnului Cornel Murg 2008-07-31
HOTARARE nr.152 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului Pod pe DJ106K :Sebes-Daia Romana-Ohaba-Secasel-DJ107, km. 29+870, jud. Alba 2008-06-30
HOTARARE nr.151 privind aprobarea Acordului de parteneriat modificat pentru proiectul Reabilitarea si dezvoltarea infrastructurii generale si de turism in arealul turistic Marginimea Sibiului-Valea Sebesului (judetele Sibiu si Alba)-Modernizarea drumului de interes turistic DJ 106 E pe tronsonul Jina – Sugag /Valea Sebesului /DN 67 C 2008-06-30
HOTARARE nr.150 privind aprobarea atribuirii pentru executare a serviciului de transport public judetean de persoane prin curse regulate, in gestiune delegata 2008-06-30
HOTARARE nr.149 privind stabilirea statiilor publice aferente transportului judetean de persoane prin curse regulate, pe baza propunerilor autoritatilor administratiei publice locale 2008-06-30
HOTARARE nr.148 privind aprobarea incheierii Protocolului de cooperare in domeniul Formarii Profesionale si al Schimburilor Culturale intre Judetul Alba (Romania) si Provincia Alessandria (Republica Italiana) 2008-06-30
HOTARARE nr.147 privind aprobarea Acordului de Parteneriat dintre Consiliul Judetean Alba, Consiliile Judetene Brasov, Covasna, Harghita, Mures, Sibiu, Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia si Agentia de Dezvoltare Regionala Centru pentru realizarea proiectului Dezvoltarea instrumentelor de planificare in Regiunea Centru utilizand tehnologia GIS si aprobarea contributiei la co-finantarea cheltuielilor totale ale proiectului 2008-06-30
HOTARARE nr.146 privind rectificarea bugetului general al judetului Alba, a bugetului propriu al judetului Alba si a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, pe anul 2008 2008-06-30
HOTARARE nr. 145 privind aprobarea documentatiei tehnico – economice, faza Studiu de fezabilitate, pentru obiectivul Infiintare centre sociale cu destinatie multifunctionala, judetul Alba 2008-06-30
HOTARARE nr.144 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Alba nr. 104 din 17.04.2008 privind aprobarea proiectului Servicii integrate pentru Persoane cu Nevoi Speciale Alba in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 3 – Imbunatatirea infrastructurii sociale, Domeniul major de interventie 3.2. – Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale si a Acordului de parteneriat in vederea implementarii acestuia 2008-06-30
HOTARARE nr.143 privind aprobarea avizului unic emis de Comisia tehnica judeteana de amenajare a teritoriului, urbanism si lucrari publice pentru documentatia : Plan urbanistic zonal : Construire Manastirea Sfantul Nectarie Ponor, extravilan sat Ponor, comuna Ponor, judetul Alba 2008-06-30
HOTARARE nr.142 privind aprobarea avizului unic emis de Comisia tehnica judeteana de amenajare a teritoriului, urbanism si lucrari publice pentru documentatia : Plan urbanistic zonal : Manastirea Sfanta Treime Farau, extravilan sat Farau, comuna Farau, judetul Alba 2008-06-30
HOTARARE nr.141 privind aprobarea avizului unic emis de Comisia tehnica judeteana de amenajare a teritoriului, urbanism si lucrari publice pentru documentatia : Plan urbanistic general, plan de amenajare a teritoriului, regulament de urbanism si strategia de dezvoltare comuna Girda de Sus, judetul Alba 2008-06-30
HOTARARE nr.140 privind aprobarea avizului unic emis de Comisia tehnica judeteana de amenajare a teritoriului, urbanism si lucrari publice pentru documentatia : Plan urbanistic zonal Construire sala de nunti, extravilan Vintu de Jos, judetul Alba 2008-06-30
HOTARARE nr. 139 privind aprobarea avizului unic emis de Comisia tehnica judeteana de amenajare a teritoriului, urbanism si lucrari publice pentru documentatia : Construire showroom, service auto, anexe si imprejmuire, extravilan municipiul Sebes, judetul Alba 2008-06-30
HOTARARE nr.138 privind aprobarea avizului unic emis de Comisia tehnica judeteana de amenajare a teritoriului, urbanism si lucrari publice pentru documentatia : Construire depozit, extravilan sat Virsi, oras Cimpeni, judetul Alba 2008-06-30
HOTARARE nr.137 privind aprobarea avizului unic emis de Comisia tehnica judeteana de amenajare a teritoriului, urbanism si lucrari publice pentru documentatia : Construire complex turistic, extravilan sat Vanvucesti, comuna Arieseni, judetul Alba 2008-06-30
HOTARARE nr.136 privind aprobarea avizului unic emis de Comisia tehnica judeteana de amenajare a teritoriului, urbanism si lucrari publice pentru documentatia : Construire salon auto, inclusiv service pentru marcile auto Opel si Chevrolet, extravilan sat Sintimbru, comuna Sintimbru, judetul Alba 2008-06-30
HOTARARE nr.135 privind aprobarea avizului unic emis de Comisia tehnica judeteana de amenajare a teritoriului, urbanism si lucrari publice pentru documentatia : Construire casa de vacanta, extravilan sat Teleac, comuna Ciugud, judetul Alba 2008-06-30
HOTARARE nr.134 privind reorganizarea Comisiei tehnice judetene de amenajare a teritoriului, urbanism si lucrari publice 2008-06-30
HOTARARE nr.133 privind stabilirea si organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului judetean Alba 2008-06-25
HOTARARE nr.132 privind alegerea vicepresedintilor Consiliului judetean Alba 2008-06-25
HOTARARE nr.131 PRIVIND CONSTITUIREA CONSILIULUI JUDETEAN ALBA 2008-06-25
HOTARARE nr.130 privind validarea mandatelor consilierilor judeteni 2008-06-25
HOTARARE nr. 129 privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului judetean Alba 2008-06-25
HOTARARE nr.128 privind rectificarea bugetului general al judetului Alba, a bugetului propriu al judetului Alba si a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, pe anul 2008 2008-05-16
HOTARARE nr.127 privind insusirea propunerii de schimbare a incadrarii drumului judetean DJ 750D: Arieseni(DN 75) – Stei – Arieseni – Bucinis – DN 75 din categoria functionala "drum judetean" in categoria functionala de drum comunal 2008-05-16
HOTARARE nr.126 privind aprobarea Conventiei de parteneriat incheiata intre Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului Alba si Asociatia Caritas Metropolitan Greco-Catolic Blaj 2008-05-16
HOTARARE nr.125 privind aprobarea consumului lunar de carburanti pentru doua autoutilitare din parcul auto al Consiliului judetean Alba 2008-05-16
HOTARARE nr.124 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului judetean Alba nr.48/2006 privind aprobarea sporurilor la salariul de baza si a concediului de odihna suplimentar personalului din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Alba 2008-05-16
HOTARARE nr.123 privind modificarea si completarea organigramei si statului de functii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Alba 2008-05-16
HOTARARE nr.122 privind aprobarea statului de functii al Centrului scolar de recuperare Abrud si al Centrului scolar pentru educatie incluziva Alba Iulia 2008-05-16
HOTARARE nr.121privind modificarea organigramei si a statului de functii ale Bibliotecii judetene Lucian BlagaAlba 2008-05-16
HOTARARE nr.120 privind aprobarea efectuarii unui schimb de terenuri intre Consiliul judetean Alba si Consiliul local al municipiului Alba Iulia 2008-05-16
HOTARARE nr.119 privind alocarea sumei de 210.000 lei reprezentand cotizatia Consiliului Judetean Alba catre Asociatia Fotbal Club Unirea – 1924, pe anul 2008 2008-05-16
HOTARARE nr.118 privind aprobarea inchiderii Centrului de plasament nr.2 Abrud prin infiintarea a trei case de tip familial 2008-05-16
HOTARARE nr.117 privind aprobarea Strategiei judetene in domeniul asistentei sociale si protectiei drepturilor copilului 2008-2013 2008-05-16
HOTARARE nr.116 privind aprobarea Acordului de asociere intre Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului Alba, cu Consiliul local Teius, Asociatia Maris si Fundatia Stichting Arnemuiden Help Teius 2008-05-16
HOTARARE nr.115 privind aprobarea activitatilor cu care va fi implicat Consiliul judetean Alba in managementul si implementarea proiectului Achizitionare echipamente specifice pentru imbunatatirea capacitatii si calitatii sistemului de interventie in situatii de urgenta si pentru acordarea asistentei medicale de urgenta si a primului ajutor calificat, in Regiunea 7 Centru si a cheltuielilor judetului Alba legate de proiect 2008-05-16
HOTARARE nr.114 privind aprobarea avizului unic emis de Comisia tehnica judeteana de amenajare a teritoriului, urbanism si lucrari publice pentru documentatia: Plan urbanistic zonal: Lucrari de amenajare piscicola prin exploatarea agregatelor minerale si amplasarea unei statii de sortare – spalare agregate minerale , in extravilanul satului Gura Ariesului, comuna Lunca Muresului si a satului Captalan, comuna Noslac 2008-05-16
HOTARARE nr.113 privind aprobarea avizului unic emis de Comisia tehnica judeteana de amenajare a teritoriului, urbanism si lucrari publice pentru documentatia:Parc auto cu functionare targ auto, spalatorie auto, inclusiv imprejmuire teren, extravilan sat Vintu de Jos, judetul Alba 2008-05-16
HOTARARE nr.112 privind rectificarea bugetului general al judetului Alba, a bugetului propriu al judetului Alba si a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, pe anul 2008 2008-04-24
HOTARARE nr.111 privind aprobarea conturilor de executie ale bugetelor judetului Alba pe anul 2007 2008-04-24
HOTARARE nr.110 privind alocarea sumei de 100.000 lei din bugetul general al Consiliului judetean Alba pentru majorarea capitalului social al Societatii comerciale PARC INDUSTRIAL BLAJ – ALBA S.A. 2008-04-24
HOTARARE nr.109 privind acordarea unui sprijin financiar Arhiepiscopiei Ortodoxe Romane Alba Iulia 2008-04-24
HOTARARE nr.108 privind actualizarea Programului de transport public judetean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008 – 2011, in judetul Alba, potrivit Manualului de utilizare al Agentiei pentru Serviciile Societatii Informationale 2008-04-24
HOTARARE nr.107 privind respingerea reclamatiei administrative formulata de SC TRANSGILYEN SRL impotriva Hotararii nr.69/ 27 martie 2008 a Consiliului judetean Alba 2008-04-24
HOTARARE nr.106 privind respingerea plangerii prealabile formulata de domnul Paraschiv Emilian si doamna Boitor Viorica, angajati ai Centrului de Cultura Augustin Bena Alba impotriva Hotararii nr.2/2008 a Consiliului judetean Alba 2008-04-24
HOTARARE nr.105 privind participarea Consiliului judetean Alba, in calitate de membru aderent, la Asociatia crescatorilor de ovine din judetul Alba 2008-04-24
HOTARARE nr.104 privind aprobarea proiectului Servicii integrate pentru Persoane cu Nevoi Speciale Alba in cadrul Programului Operational Regional 2007 – 2013 , Axa prioritara 3 – Imbunatatirea infrastructurii sociale , Domeniul major de interventie 3.2. - Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale si a Acordului de parteneriat in vederea implementarii acestuia 2008-04-24
HOTARARE nr. 103 privind aprobarea proiectului Noi oportunitati de ocupare in mediul rural prin Telework si a cheltuielilor legate de proiect in cadrul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), Axa prioritara 5 Promovarea masurilor active de ocupare, Domeniul major de interventie 5.2 Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca 2008-04-24
HOTARARE nr.102 privind aprobarea vanzarii imobilului Cladire fost sediu de banca si anexa, proprietate privata a judetului Alba, situat administrativ in municipiul Alba Iulia, Piata Ion I.C. Bratianu, nr. 20 si insusirea raportului de evaluare al imobilului 2008-04-24
HOTARARE nr.101 privind aprobarea avizului unic emis de Comisia tehnica judeteana de amenajare a teritoriului, urbanism si lucrari publice pentru documentatia: Plan urbanistic zonal -Realizarea de constructii cu caracter turistic,extravilan sat Izlaz, comuna Arieseni, judetul Alba 2008-04-24
HOTARARE nr.100 privind modificarea componentei Comisiei pentru protectia copilului Alba 2008-04-24
HOTARARE nr.99 privind modificarea statului de functii si organigrama Muzeului National al Unirii Alba Iulia 2008-04-24
HOTARARE nr.98 privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Consiliului judetean Alba 2008-04-24
HOTARARE nr. 97 privind respingerea avizului unic emis de Comisia tehnica judeteana de amenajare a teritoriului, urbanism si lucrari publice pentru documentatia : Plan urbanistic zonal : Lucrari de amenajare piscicola prin exploatarea agregatelor minerale si amplasarea unei statii de sortare – spalare agregate minerale , in extravilanul satului Gura Ariesului, comuna Lunca Muresului si a satului Captalan, comuna Noslac 2008-03-31
HOTARARE nr. 96 privind acordarea unor titluri onorifice 2008-03-31
HOTARARE nr.95 cu privire la completarea si modificarea Hotararii nr.56/2008 a Consiliului Judetean Alba privind repartizarea subventiilor si a altor surse de la bugetul de stat catre bugetele locale ale unitatilor administrativ teritoriale, pe anul 2008 2008-03-31
HOTARARE nr.94 privind rectificarea bugetului general al judetului Alba, a bugetului propriu al judetului Alba ,a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, a bugetului fondurilor externe nerambursabile si a bugetului de venituri si cheltuieli evidentiate in afara bugetului local pe anul 2008 2008-03-31
HOTARARE nr.93 privind suportarea din bugetul propriu al Consiliului judetean Alba, trecerea pe cheltuieli si plata catre S.C. MOVA S.R.L. Alba Iulia a sumei de 176.360, 26 lei reprezentand contravaloarea lucrarilor de asfaltare efectuate pe DJ 142K si a cheltuielilor de judecata 2008-03-31
HOTARARE nr.92 privind delegarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare catre Societatea comerciala APA – CTTA S.A. 2008-03-31
HOTARARE nr.91 privind incetarea Contractului de delegare de gestiune prin concesiune nr.3480-611/2005 incheiat intre Consiliul judetean Alba, Consiliile locale ale municipiilor Alba Iulia, Blaj, Aiud, Ocna Mures, Cugir, Campeni, Abrud, Baia de Aries, Zlatna si Teius si 2008-03-31
HOTARARE nr.90 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului judetean Alba in Adunarea Generala a Actionarilor a Societatii comerciale APA – CTTA S.A. in vederea exercitarii atributiilor cuprinse in Contractul de reprezentare 2008-03-31
HOTARARE nr. 89 privind propunerea de inlocuire a asistentului social din Comisia judeteana de evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru adulti – Alba 2008-03-31
HOTARARE nr.88 privind aprobarea participarii Judetului Alba,in calitate de membru fondator la constituirea Asociatiei CENTRUL DE DEZVOLTARE COMUNITARA ROSIA MONTANA 2008-03-31
HOTARARE nr.87 privind aprobarea participarii Judetului Alba, in calitate de membru fondator la constituirea Asociatiei CENTRUL DE DEZVOLTARE COMUNITARA BUCIUM 2008-03-31
HOTARARE nr.86 privind aprobarea participarii Judetului Alba, in calitate de membru fondator la constituirea Asociatiei Pro Tinerete 2008-03-31
HOTARARE nr.85 privind aprobarea Contractului de parteneriat incheiat intre Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului Alba si Asociatia Filantropia ortodoxa 2008-03-31
HOTARARE nr.84 privind aprobarea Contractului de parteneriat incheiat intre Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului Alba si Consiliul local al municipiului Alba Iulia in vederea participarii la licitatia de proiecte in cadrul Programului finantat de catre Banca Mondiala, pentru infiintarea Centrul multifunctional pentru Tineri aflati in situatii de risc 2008-03-31
HOTARARE nr.83 privind aprobarea Acordului de parteneriat incheiat intre Serviciul public de asistenta sociala Alba Iulia, Asociatia Filantropia ortodoxa Alba Iulia si Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului Alba, pentru implementarea Proiectului Centrul multifunctional pentru persoane cu dizabilitati Alba 2008-03-31
HOTARARE nr.82 privind modificarea componentei Comisiei pentru protectia copilului Alba 2008-03-31
HOTARARE nr.81privind aprobarea Actului Aditional nr.1 la Conventia de parteneriat nr.1859/152/2006 incheiata intre Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului Alba si Organizatia Caritas Alba Iulia 2008-03-31
HOTARARE nr.80 privind aprobarea Actului Aditional nr.2 la Conventia de cooperare nr.7220/1432/217/2005incheiata intre Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului Alba, Consiliul local Hopirta si Filantropia ortodoxa Alba Iulia 2008-03-31
HOTARARE nr.79 privind aprobarea Planului de restructurare/inchidere a institutiilor rezidentiale pentru persoanele adulte cu handicap din judetul Alba pentru perioada 2008-2013 2008-03-31
HOTARARE nr.78 privind aprobarea transmiterii din domeniul public al judetului Alba si din administrarea Consiliului judetean Alba in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Transporturilor, a sectorului de drum judetean DJ 108: lim. jud. Cluj - Matisesti -Horea - Albac (DN75), de la km 58+550 la km 79+900 2008-03-31
HOTARARE nr.77 privind aprobarea prelungirii unor contracte de inchiriere incheiate de catre Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia 2008-03-31
HOTARARE nr.76 privind cuprinderea in Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al judetului Alba, a doua parcele de teren in suprafata totala de 7.533 mp, situate administrativ in comuna Cricau, judetul Alba si aprobarea darii acestora in administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Alba 2008-03-31
HOTARARE nr.75 privind cuprinderea in Inventarul bunurilor imobile care apartin domeniului privat al judetului Alba, a bunului imobil- teren, in suprafata totala de 200 mp, situat in localitatea Rimetea 2008-03-31
HOTARARE nr.74 privind aprobarea darii in folosinta gratuita Asociatiilor Agentia Locala a Energiei Alba– ALEA si Alba - Manche Impreuna a imobilului situat administrativ in municipiul Alba Iulia, str.Trandafirilor nr.9, cu destinatia de sediu 2008-03-31
HOTARARE nr.73 privind prelungirea aplicarii prevederilor Hotararii Consiliului judetean Alba nr. 58/2005 2008-03-31
HOTARARE nr.72 privind aprobarea Conventie de cooperare intre Consiliul judetean Alba si Inspectoratul de Politie al Judetului Alba in vederea realizarii Proiectului de interes public judetean JUDET TRANSILVAN – JUDET EUROPEAN 2008-03-31
HOTARARE nr.71 privind aprobarea Conventiei de cooperare intre Consiliul judetean Alba si Inspectoratul de Politie al Judetului Alba in vederea realizarii Proiectului de interes public judetean TEHNOLOGIE MODERNA PENTRU SIGURANTA COMUNITATII 2008-03-31
HOTARARE nr.70 privind aprobarea Conventiei de cooperare intre Consiliul judetean Alba si Inspectoratul de Politie al Judetului Alba in vederea realizarii Proiectului de interes public judetean POLITIE EUROPEANA IN COMUNITATILE RURALE 2008-03-31
HOTARARE nr.69 privind privind aprobarea Regulamentului serviciului de transport public judetean de persoane prin curse regulate, a Regulamentului serviciului de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale, a Caietului de sarcini al serviciului de transport public judetean de persoane prin curse regulate si a Programului de transport public judetean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008-2011, in judetul Alba 2008-03-31
HOTARARE nr.68 privind stabilirea tarifelor pentru prestatiile realizate de catre Compartimentul transport public judetean din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judetean Alba, in anul 2008 2008-03-31
HOTARARE nr.67 privind completarea Comisiei de evaluare si selectie a lucrarilor din categoria culturii scrise 2008-03-31
HOTARARE nr.66 privind aprobarea Acordului de Parteneriat in vederea implementarii proiectului cultural Traditii uitate – obicei traditional Imbranzitul oilor - Programul AFCN al Ministerului Culturii si Cultelor 2008-03-31
HOTARARE nr.65 privind aprobarea Acordului de Parteneriat in vederea implementarii proiectului Tara Motilor – Patrimoniu cultural european - Programul AFCN al Ministerului Culturii si Cultelor 2008-03-31
HOTARARE nr.64 privind aprobarea avizului unic emis de Comisia tehnica judeteana de amenajare a teritoriului, urbanism si lucrari publice pentru documentatia : Plan urbanistic zonal : Construire fabrica pentru productie combustibil biodiesel, extravilan sat Sard, comuna Ighiu 2008-03-31
HOTARARE nr.63 privind aprobarea avizului unic emis de Comisia tehnica judeteana de amenajare a teritoriului, urbanism si lucrari publice pentru documentatia : Plan urbanistic zonal : Constructii depozite industriale si depozitare, Teius, DN 14B 2008-03-31
HOTARARE nr.62 privind aprobarea avizului unic emis de Comisia tehnica judeteana de amenajare a teritoriului, urbanism si lucrari publice pentru documentatia : Plan urbanistic zonal : Construire cabana turistica, extravilan sat Bubesti, comuna Arieseni 2008-03-31
HOTARARE nr.61 privind aprobarea avizului unic emis de Comisia tehnica judeteana de amenajare a teritoriului, urbanism si lucrari publice pentru documentatia : Plan urbanistic zonal : Parcelare in vederea construirii de locuinte, extravilan Sard, comuna Ighiu 2008-03-31
HOTARARE nr.60 privind aprobarea avizului unic emis de Comisia tehnica judeteana de amenajare a teritoriului, urbanism si lucrari publice pentru documentatia : Plan urbanistic zonal : Construire locuinte Sebes - str. Schweighofer, extravilan Sebes 2008-03-31
HOTARARE nr.59 privind aprobarea avizului unic emis de Comisia tehnica judeteana de amenajare a teritoriului, urbanism si lucrari publice pentru documentatia : Plan urbanistic zonal : Construire depozit profile laminate, extravilan sat Vintu de Jos 2008-03-31
HOTARARE nr.58 privind incetarea, de drept, prin demisie, a calitatii de vicepresedinte al Consiliului judetean Alba si a mandatului de consilier judetean al domnului Simedru Dan Coriolan 2008-03-31
HOTARARE nr.57 privind rectificarea bugetului general al judetului Alba, a bugetului propriu al judetului Alba ,a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii si a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2008 2008-02-29
HOTARARE nr.56 privind repartizarea subventiilor si a altor surse de la bugetul de stat catre bugetele locale ale unitatilor administrativ teritoriale, pe anul 2008 2008-02-29
HOTARARE nr.55 privind aprobarea Actului aditional nr. 1 la Conventia de cooperare intre Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului Alba si Parohia ortodoxa Dumbrava pentru functionarea Caminului pentru persoane varstnice Dumbrava 2008-02-29
HOTARARE nr.54 privind aprobarea actelor aditionale Ia Conventiile de Cooperare incheiate intre Arhiepiscopia Ortodoxa Romana Alba Iulia, Asociatia Filantropia Ortodoxa Alba Iulia si Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Drepturilor Copilului Alba 2008-02-29
HOTARARE nr.53 privind atribuirea titlului de uz si servitute asupra a 10 mp teren, proprietate publica a judetului Alba, Societatii comerciale Filiala de Distributie a Energiei Electrice Electrica Distributie Transilvania Sud S.A. – Sucursala Alba 2008-02-29
HOTARARE nr.52 privind aprobarea avizului unic emis de Comisia tehnica judeteana de amenajare a teritoriului, urbanism si lucrari publice pentru documentatia: Plan urbanistic zonal: Construire pensiune turistica – extravilan Carpinis, comuna Girbova 2008-02-29
HOTARARE nr.51 privind aprobarea avizului unic emis de Comisia tehnica judeteana de amenajare a teritoriului, urbanism si lucrari publice pentru documentatia: Plan urbanistic zonal: Construire locuinte individuale – Zona rezidentiala Petresti, municipiul Sebes 2008-02-29
HOTARARE nr.50 privind aprobarea avizului unic emis de Comisia tehnica judeteana de amenajare a teritoriului, urbanism si lucrari publice pentru documentatia: Plan urbanistic zonal: Construire statie de concasare, sortare piatra si anexe, extravilan oras Zlatna 2008-02-29
HOTARARE nr.49 privind aprobarea avizului unic emis de Comisia tehnica judeteana de amenajare a teritoriului, urbanism si lucrari publice pentru documentatia: Plan urbanistic zonal: Construire locuinte individuale – Zona rezidentiala Petresti, municipiul Sebes 2008-02-29
HOTARARE nr.48 privind aprobarea avizului unic emis de Comisia tehnica judeteana de amenajare a teritoriului, urbanism si lucrari publice pentru documentatia: Plan urbanistic general, plan de amenajare a teritoriului, regulament de urbanism si strategia de dezvoltare comuna Sasciori, judetul Alba 2008-02-29
HOTARARE nr.47 privind aprobarea avizului unic emis de Comisia tehnica judeteana de amenajare a teritoriului, urbanism si lucrari publice pentru documentatia: Plan urbanistic zonal: Construire locuinte, Sebes - Petresti, municipiul Sebes 2008-02-29
HOTARARE nr.46 privind aprobarea avizului unic emis de Comisia tehnica judeteana de amenajare a teritoriului, urbanism si lucrari publice pentru documentatia: Plan urbanistic zonal: Construire complex de locuinte, str. Mircea cel Mare si str. Fintinele, municipiul Sebes 2008-02-29
HOTARARE nr.45 privind aprobarea avizului unic emis de Comisia tehnica judeteana de amenajare a teritoriului, urbanism si lucrari publice pentru documentatia: Plan urbanistic zonal : Construire locuinte – zona dupa Joagar si Calea Stramba, municipiul Sebes 2008-02-29
HOTARARE nr.44 cu privire la completarea Hotararii Consiliului Judetean Alba nr.11 din 24 ianuarie 2008 2008-02-29
HOTARARE nr.43 privind completarea anexei nr.5 la HOTARAREa Consiliului judetean Alba nr.159/27.09.2007 privind aprobarea taxelor locale si tarifelor datorate bugetului propriu al judetului Alba, in anul 2008 2008-02-29
HOTARARE nr.42 privind aprobarea Acordului Consortiului constituit in vederea realizarii proiectului comun Resurse de Energie Regenerabila - o Solutie pentru Dezvoltarea Durabila a Doua Regiuni Europene (RenERgEuReg) din cadrul Programului - FP7 – Regions – 2007 -1 al Comunitatii Europene (2007-2013) 2008-02-29
HOTARARE nr.41 privind sustinerea financiara a proiectului Centrul Judetean de Informare Ttehnologica Alba (ALBATECH) 2008-02-29