Monitorul Oficial al judetului Alba 2015

 

Monitorul Oficial al judetului Alba 2014

 

Monitorul Oficial al judetului Alba 2013

Conducereveche

Presedinte Ion DUMITREL

Apartenenta Politica

Declaratie avere 2012 Declaratie avere Declaratie interese 2012 Declaratie interese
Date Personale: Locul si data nasterii: Brabova jud. Dolj, 20 martie 1958

Starea civila: casatorit, 1 copil

Limbi straine: rusa

Studii: Facultatea de mecanica TCM

Activitate profesionala:

 • SC MECANICA Alba Iulia:
  – Inginer: 1985 – 1988
 • UJCM (ATCOM) Alba:
  – Inginer proiectant: 1988 – 1991
 • PRODCOM SCCA Alba Iulia:
  – Sef sectie: 1991 – 2000
 • STGN Medias, Regionala Arad, Sector Alba Iulia:
  -Inginer: 2000 – 2004
Vicepresedinte Alin-Florin CUCUI

Apartenenta Politica

Declaratie avere 2012 Declaratie avere Declaratie interese 2012 Declaratie interese
Date Personale:Locul si data nasterii: Cluj Napoca, 31.05.1976

Starea civila:casatorit, 1 copil

Studii:

Absolvent al Facultatii de Stiinte Economice din cadrul Universitatii Transilvania Brasov,

sectia Contabilitate si informatica de gestiune

Activitatea profesionala:

 • ianuarie 1999 – decembrie 1999 inspector de specialitate in cadrul Directiei Economice a Consiliului Judetean Alba
 • decembrie 1999 – iunie 2008 economist, sef serviciu clienti SC „Jidvei” SA
 • iunie 2008 – prezent Vicepresedinte CJ Alba
 • membru PD Alba din 2004 presedintele comisiei de etica si litigii consilier judetean PD in perioada 2004-2008
Vicepresedinte Florin-Claudiu ROMAN

Apartenenta Politica

Declaratie avere Declaratie interese
Date Personale:Locul si data nasterii: Cluj Napoca, 22.04.1974

Starea civila:casatorit, 1 copil

Limbi straine: franceza, engleza

Studii:

Absolvent al Universitatii Babes-Bolyai Cluj Napoca,

specializarea Contabilitate si Gestiune Financiara

Absolvent al Universitatii Athenaeum Bucuresti,

specializarea Contabilitate si Informatica de Gestiune

Master „Tehnici de Comunicare si Influenta sociala” – „Contributii cu privire la optimizarea sistemelor integrate de comunicare”, Universitatea Titu Maiorescu Bucuresti

CODECS – The Open University

Activitatea profesionala:

 • 1997 – 2005 sef sectie eveniment, Unirea Pres SRL Alba
 • 2005 – septembrie 2006 , consilier Presedinte, Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Gazelor
  Naturale, Bucuresti
 • septembrie 2006 – octombrie 2011 Secretar General, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, Bucuresti
 • vicepresedinte PNL Alba, membru in comisia Buget-Finante a PNL Central
Secretar Mariana HURBEAN

Declaratie avere 2012 Declaratie avere Declaratie interese 2012 Declaratie interese
Date Personale:Locul si data nasterii: comuna Popesti, judetul Cluj, 21.07.1949

Starea civila:casatorit, un copil

Locul de munca:Consiliul Judetean Alba

Functia: Secretar al judetului Alba

Limbi straine: Cunostinte limba franceza

Studii de specialitate:

Universitatea „Babes Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de drept.

Activitatea profesionala:

 • Consiliul popular al judetului Alba:
  • – 1973 – 1978 – Inspector;
  • – 1979 – 1990 – Sef sector secretariat.

   

 • Primaria judetului Alba:
  • – 12.02.1990 – 01.05.1990 – Adjunct sef sectie;
  • – 01.05.1990 – 01.11.1990 – Director adjunct.

   

 • Prefectura judetului Alba:
  • – 01.11.1990 – 23.04.1992 – Director adjunct;

   

 • Consiliul judetean Alba
  • – 1992 – 1995 – Director;
  • – 1995 – 2001 – Secretar al judetului Alba;
  • – 2001 – 2006 – Secretar general al judetului Alba;
  • – 2006 – prezent – Secretar al judetului Alba;

Monitorul Oficial al judetului Alba 2012

 

Proiecte de hotarari

Proiecte de hotarari :

Viziune, misiune, valori

 

VIZIUNE

Consiliul judetean Alba isi propune sa depuna toate eforturile astfel incat judetul nostru să devina :

– un pol de concentrare economica determinat de activitati productive nepoluante si turism;

– loc de viata confortabil, intr-un mediu curat;

– o destinatie atractiva in peisajul multicultural European prin variate moduri de expresie: limba, muzica, arhitectura, patrimoniu cultural.

 

MISIUNE

Consiliul judetean Alba trebuie sa devina reperul unei administratii publice moderne, flexibile si eficiente centrate pe rolul cetateanului in luarea deciziilor.

In acest sens, organizatia noastra va fi un partener care faciliteaza colaborarea si cooperarea intre administratie, societatea civila, sectorul privat, oferind pârghiile si instrumentele pentru ca acestia sa se poata exprima si dezvolta.

Mecanismele implementarii misiunii asumate sunt:

– respectarea legalitatii;

– inlaturarea birocratiei si formalismului;

– consultarea populatiei;

– respectarea principiilor autonomiei locale;

– cooperare cu alte autoritati ale administratiei publice locale si centrale.

 

VALORI

Serviciile noastre vor avea ca baza de referinta urmatoarele valori comune :

– responsabilitate fata de cetatean si comunitatea locala;

– transparenta in actul decizional si in activitatile tuturor structurilor administrative;

– profesionalism si etica; calitate si eficienta;

– accesibilitate pentru servicii, flexibilitate si adaptabilitatea acestora conform cerintelor individualizate ale cetatenilor.

 

Conducere

Președinte Ion DUMITREL

Apartenența Politică

Declaratie avere 2015 Declaratie interese 2015
Declaratie avere 2014 Declaratie interese 2014
Declaratie avere 2013 Declaratie interese 2013
Declaratie avere Declaratie interese
Date Personale:

Locul și data nașterii: Brabova jud. Dolj, 20 martie 1958

Starea civilă: căsătorit, 1 copil

Limbi străine: rusa

Studii: Facultatea de Mecanică TCM

Activitate profesională:

SC MECANICA Alba Iulia: – Inginer: 1985 – 1988

UJCM (ATCOM) Alba: – Inginer proiectant: 1988 – 1991

PRODCOM SCCA Alba Iulia: – Șef secție: 1991 – 2000

STGN Mediaș, Regionala Arad, Sector Alba Iulia: – Inginer: 2000 – 2004

Secretar General Adjunct – Regiunea Vest al Biroului Permanent Național al PDL

Vicepreședinte Alin-Florin CUCUI

Apartenența Politică

Declaratie avere 2015 Declaratie interese 2015
Declaratie avere 2014 Declaratie interese 2014
Declaratie avere 2013 Declaratie interese 2013
Declaratie avere Declaratie interese
Date Personale:

Locul și data nașterii: Cluj Napoca, 31.05.1976

Starea civilă: căsătorit, 1 copil

Studii: Absolvent al Facultății de Științe Economice din cadrul Universității Transilvania Brașov, secția Contabilitate și informatică de gestiune

Activitatea profesională:

Ianuarie 1999 – decembrie 1999 inspector de specialitate în cadrul Direcției Economice a Consiliului Județean Alba

Decembrie 1999 – iunie 2008 economist, șef serviciu clienți SC „Jidvei” SA

Iunie 2008 – prezent Vicepreședinte CJ Alba

Membru PD Alba din 2004, Președintele Comisiei de Etică și Litigii, Consilier județean PD în perioada 2004-2008

Vicepreședinte Florin-Claudiu ROMAN

Apartenența Politică

Declaratie avere 2015 Declaratie interese 2015
Declaratie avere 2014 Declaratie interese 2014
Declaratie avere 2013 Declaratie interese 2013
Declaratie avere Declaratie interese
Date Personale:

Locul și data nașterii: Alba Iulia, 22.04.1974

Starea civilă: căsătorit, 1 copil

Limbi străine: franceză, engleză

Studii: Absolvent al Universității Babeș-Bolyai Cluj Napoca, specializarea Contabilitate și Gestiune Financiară

Absolvent al Universității Athenaeum București, specializarea Contabilitate și Informatică de Gestiune

Master „Tehnici de Comunicare și Influență socială” – „Contribuți cu privire la optimizarea sistemelor integrate de comunicare”, Universitatea Titu Maiorescu București

CODECS – The Open University

Activitatea profesională:

1997 – 2005 Șef secție eveniment, Unirea Pres SRL Alba

2005 – septembrie 2006 , consilier Președinte, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, București

Septembrie 2006 – octombrie 2011 Secretar General, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, București

Vicepreședinte PNL Alba, membru în comisia Buget-Finanțe a PNL Central

Secretar Vasile BUMBU
 

 

 

Declaratie avere 2015 Declaratie interese 2015
Date Personale:

Locul și data nașterii: Sebeș, 08.06.1970

Starea civilă: căsătorit, 2 copii

Studii: Absolvent al Universității ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Științe, Specializarea Drept

Master ”Instituții de Drept privat”,  Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Științe

Master „Modernizarea Administrației Publice prin prisma acquis-ului comunitar” – Universitatea ”Lucian Blaga” Sibiu, Facultatea de Drept ”Simion Bărnuțiu”

Perfecționări: 2009 Certificat de absolvire ”Programul de management strategic”, Institutul Național de Administrație

2014 Certificat de absolvire ”Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice, corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici”, Agenția Națională a Funcționarilor Publici

Activitatea profesională:

1998 – 2000 Consilier juridic, Biroul juridic și contencios administrativ, Prefectura Județului Alba

2000 – 2003 Șef birou, Biroul juridic și contencios administrativ, Prefectura Județului Alba

2003 – 2005 Consilier juridic superior, Prefectura Județului Alba

2005 Secretar General, Instituția Prefectului – Județul Alba

2006 Consilier juridic superior, Instituția Prefectului – Județul Alba

2006 – 2010 Director executiv, Instituția Prefectului – Județul Alba

2010 – 2015 Șef serviciu, Instituția Prefectului – Județul Alba

Legislatie

LEGEA nr. 215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală

LEGEA nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcţionarilor publici

LEGEA nr. 7 din 18 februarie 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici

LEGEA nr. 393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul aleşilor locali

LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

LEGE nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică

LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

LEGEA nr. 233 din 23 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor

ORDONANŢA nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor